Casino historia

Så tidigt som 2300 före Kristus sägs kineserna ha spelat hasardspel, och det finns bevis för att liknande aktiviteter har pågått i nästan alla samhällen och kulturer genom hela historien. Det finns berättelser från Napoleon i Frankrike, och Elizabeth i England, som vittnar om att slumpmässiga spel var en del av dåtidens underhållning. Det sägs till och med att romarna hade en lag, som innebar att alla barn skulle lära sig spel och att kasta tärning.

Men vadslagningsspel var mer än ett rent nöje för vissa. Det finns bevis för att tärningskastningar och lottodragningar har använts i rättegångar för att avgöra vem den skyldige är. Det sägs även att denna metod för fastställande användes för sista gången i Sverige först i början av 1800-talet.

I Venedig, Italien så byggdes det första riktigt kända spelhuset. Det kallades Ridotto och sägs ha byggts år 1638. Dess ursprungliga syfte ska ha varit att fungera som mötesplats för de personer med ett intresse för att satsa pengar på spel under karnival-säsongen.

Det kom att dröja ända tills början på 1900-talet som den riktiga casinoverksamheten satte fart, och då i Nordamerika. Föregångarna till dessa casinon sägs ha varit västernfilmerna, och deras salooner som redan då porträtterade organiserad vadslagning. Det handlade då oftast om kortspel i dessa salooner och kunde oftast sluta i kaos med pistoldueller då de antog att någon hade fuskat. Och så var det antagligen också i verkligheten, till dess att den lagliga ordningen slutligen reformerades i USA i början på 1900-talet.

Redan för tusentals år sedan så roades de alltså av att satsa pengar på vadslagningsspelen, och antagligen har diskussionerna huruvida det är lämpligt pågått sedan dess också. Spelens huvudsakliga syfte har alltid varit att skänka spelarna en stunds avkoppling och bortkoppling från världen, men det är med spel som det är med allt annat att vissa fastnar och utvecklar ett beroende som kan ödelägga både familjeliv och karriär.